Verhuur

Het clubhuis in beheer bij de Stichting Brobos is te huur voor vaste verhuurders.
Wij verhuren helaas niet incidenteel. Het gebouw beschikt over een gebruiksvergunning, horecavergunning en een goedgekeurde brandmeldingsinstallatie. Ook zijn er een AED, EHBO-trommels aanwezig. WiFi is op aanvraag aanwezig.

Voor meer info kunt u contact opnemen met de huurcommissie: 
Dick Snel of Bas Verschoor mail naar verhuur@brobos.nl.

Het clubhuis is ingedeeld als volgt:


1. Grote ruimte 85 m2
2. Bever ruimte 54 m2
3. Esta ruimte 54 m2
4. Welpen ruimte 51 m2
5. Scouts ruimte 54 m2
6. Padvindsters ruimte 54 m2

De ruimtes kunnen per dagdeel gehuurd worden. Deze dagdelen vallen in principe:
Ochtend: 09:00-12:00uur
Middag: 14:00-18:00uur
Avond: 19:00-22:00uur

Tijdens dit dagdeel wordt de ruimte volledig gereserveerd voor de verhuurder. Het kan dus wel zo zijn dat een andere huurder tegelijk in een andere ruimte aanwezig is. Huurders zullen zoveel mogelijk verspreid worden in het gebouw.

Op maandag t/m donderdag kunnen alle dagdelen gehuurd worden.
Op vrijdag kan in de ochtend en middag gehuurd worden
Op vrijdagavond, zaterdag en zondag gehele dag wordt het clubgebouw in principe niet verhuurd.

De grote ruimte is 6 weken lang niet beschikbaar in de 6 weken voor 27 april i.v.m. jaarlijkse rommelmarkt. In die periode zijn de overige ruimtes wel beschikbaar.

De beheer stichting heeft de beschikking over een gebruiksvergunning waarin vastgelegd staat voor welke activiteiten het gebouw gebruikt mag worden. Altijd dient gecontroleerd te worden of de activiteiten van de huurder passen in de gebruiksvergunning.

Verder is er een drank en horecavergunning aangevraagd bij burgemeester en wethouders Noordwijkerhout. Dit houdt in dat er zwakalcoholische dranken geschonken kunnen worden. Hiervoor moet aan de eisen voldaan worden die gesteld worden in de drank en horecawet. Het naleven van de eisen heeft de beheerstichting uitbesteed aan de Stam van scouting Bosgeest.

Indien gewenst is om tijdens verhuurperiode zwak-alcoholische dranken te nuttigen,
dan kan afgestemd worden met de Stam dat er een barman aanwezig is. 
Comments